RÅDGIVNING VED TVISTER

BYGGELÅNSOPPFØLGNING / KONTROLL
– Kontroll på byggeplass av byggeobjekt, fastsettelse av verdi på utført arbeide i forhold til budsjett.
BISTAND VED KJØP OG SALG
– Kontroll av eiendom før kjøp og salg med påvisning av feil og mangler.– Budsjett for utbedring.
ANSVARSRETT
– Ansvarsrett i tiltaksklasse 2, byggkomplett (SØK, PRO, KPR, UTF, KUT, SAM)– Eierskiftesaker– Vi kan her utarbeide en skaderapport, med forslag til utbedring samt kostnadsberegne utbedringsforslaget.
SEND EN FORESPØRSEL I DAG!